Buy - Urijazz

URIJAZZ er ansvarlig utgiver.
Som en samleproduksjon har Urijazz rettigheter og tillatelser
for denne utgivelse, og rett til aa forvalte inntekter av denne og eventuelt senere opptrykk.
http://www.urijazz.no

Send oss en forespørsel til
Email: urijazz@urijazz.no
Bookingansvarlig: Øivind Kristian Røed, tlf 916 30 560

Brinck Johnsen email: romanrec@online.no